Βρείτε την ερώτηση σας:

 

Ερώτηση

Τι είναι εξώδικο; Πού μπορεί να μου χρησιμεύσει;

Απάντηση

Εξώδικο είναι ένα έγγραφο που συντάσσεται από δικηγόρο, σε μορφή επιστολής, και επιδίδεται στον παραλήπτη από δικαστικό επιμελητή, συνήθως στην οικία του, ούτως ώστε να είναι βέβαιο ότι αυτός θα λάβει γνώση.

Το εξώδικο είναι ένα χρησιμότατο και ταυτόχρονα οικονομικό μέσο προκειμένου να ειδοποιήσετε τον παραλήπτη για οτιδήποτε σας απασχολεί. Αποτελεί ιδανικό τρόπο για την εκκίνηση της υποθέσεώς σας, διότι:

1) Δίνει το μήνυμα στον παραλήπτη ότι την υπόθεσή σας αναλαμβάνει πλέον δικηγόρος, συνεπώς προτίθεστε να προχωρήσετε και δικαστικά,  με τα ανάλογα έξοδα που προκύπτουν και για τις δύο πλευρές.

2) Επιδίδεται από δικαστικό επιμελητή προσωπικά στον παραλήπτη, οπότε εμπεριέχει στοιχεία δημοσιότητας, που ενεργεί ως μέσο πίεσης.

3) Λειτουργεί ως πρώτη “ενόχληση” του παραλήπτη σε περίπτωση που γίνει σχετικό Δικαστήριο, οπότε ενδυναμώνεται ο φάκελος της υποθέσεώς σας,

4) Οδηγεί, τελικά, τις περισσότερες φορές και σε επίλυση της υποθέσεώς σας.

 

 

Ερώτηση

Τι είναι διαταγή πληρωμής; Πότε μπορώ να βγάλω;

 Απάντηση

Λέγοντας «διαταγή πληρωμής» εννοούμε το έγγραφο που εκδίδει ο δικαστής σε σύντομο χρονικό διάστημα, και με το οποίο διατάσσεται ο οφειλέτης να καταβάλει στον δανειστή κάποια χρηματική απαίτηση του τελευταίου, συν τόκους και έξοδα.

Συνήθεις περιπτώσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής:

1) Για απλήρωτη τραπεζική επιταγή, για απλήρωτη  συναλλαγματική, για απλήρωτο γραμμάτιο,

2) Για οφειλόμενο ποσό από τραπεζικό δάνειο, από αλληλόχρεο λογαριασμό & από πιστωτική κάρτα,

3) Για οφειλόμενα μισθώματα & οφειλόμενα κοινόχρηστα

4) Για οφειλόμενη διατροφή συζύγου και τέκνων,

5) Για οφειλή από απλήρωτα τιμολόγια πώλησης.

 

 

Ερώτηση

Απεβίωσε συγγενικό μου πρόσωπο. Πώς πρέπει να κινηθώ;

Απάντηση

Στις δύσκολες αυτές στιγμές είναι λογικό να βρίσκεστε σε σύγχυση, ωστόσο σε γενικές γραμμές θα πρέπει να κινηθείτε σχετικά σύντομα. Το βασικό που έχετε να σκεφτείτε αυτήν τη στιγμή, αναφορικά με την κληρονομιά, είναι το σκόπιμο και επωφελές αυτής. Αν υπάρχουν δυσβάσταχτα χρέη, ίσως κριθεί συμφερότερο να αρνηθείτε την κληρονομιά του αποβιώσαντος. Η δυνατότητα για αποποίηση, όπως λέγεται, κληρονομιάς σας δίνεται για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από το θάνατο.

Σε περίπτωση που κριθεί συμφέρουσα η λύση της αποδοχής κληρονομιάς, σε πρώτη φάση πρέπει να βρεθεί η διαθήκη, αν υπάρχει, διότι αναλόγως διαμορφώνεται και η κληρονομική διαδοχή. Επίσης βασικό λόγο στην παρούσα φάση παίζει και η Εφορία, η οποία θεωρεί τον κληρονόμο ως ιδιοκτήτη από την πρώτη στιγμή του θανάτου. Συνεπώς, είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί και λογιστής για τις απαραίτητες διεκπεραιώσεις.

Κατόπιν αυτών, συντάσσεται η αποδοχή της κληρονομιάς  και υπογράφεται στο αρμόδιο Δικαστήριο. Κατατίθενται οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς στην αρμόδια Εφορία, και μόλις αυτές παραληφθούν, όλα τα απαραίτητα έγγραφα, μαζί με μια περίληψη μεταγραφής,  υποβάλλονται πλέον στο Υποθηκοφυλακείο ή στο Κτηματολόγιο, αναλόγως με την περιοχή των ακινήτων, προκειμένου η αποδοχή μας να μεταγραφεί. Μόλις ολοκληρωθεί η μεταγραφή και παραλάβουμε και το ανάλογο πιστοποιητικό, πλέον η αποδοχή μας έχει ολοκληρωθεί και διαθέτουμε νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας.

 

 

Ερώτηση

Πώς μπορώ να ιδρύσω εταιρία στη Βουλγαρία;

Απάντηση

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στη Βουλγαρία, μια βουλγαρική εταιρεία μπορεί να ανήκει και εξ ολοκλήρου σε αλλοδαπούς υπηκόους. Η διαδικασία για την υλοποίηση ενός τέτοιου σκοπού είναι εξαιρετικά απλή και περιλαμβάνει τα αντίστοιχα στάδια:

Καταχώρηση της εταιρείας στο εμπορικό μητρώο (χωρίς να απαιτείται πλέον δικαστική απόφαση), σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για κάθε τύπο εταιρείας. Το καταστατικό, το οποίο εγκρίνεται πριν από την εγγραφή της εταιρείας, πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίνονται υποχρεωτικά για την συγκεκριμένη μορφή εταιρείας, σύμφωνα με δίκαιο της Βουλγαρίας. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών μέχρι την τελική εγγραφή της εταιρείας στο μητρώο υπολογίζεται σε περίπου 1 μήνα.

Μετά την εγγραφή στο εμπορικό μητρώο, η εταιρεία λαμβάνει έναν εξειδικευμένο κωδικό, ο οποίος εξυπηρετεί κάθε δημόσιο σκοπό (κοινωνικοασφαλιστικό, στατιστικό, φορολογικό κτλ.) και δεν απαιτείται πλέον καμία επιπρόσθετη εγγραφή (π.χ. στο Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο), οπότε μπορείτε πλέον να ξεκινήσετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα απερίσπαστοι.

 

Ψάχνετε λύση στο πρόβλημά σας; Ρωτήστε με τώρα!